مرور بر اساس تاریخ انتشار محمد معهود

Showing results 1 to 20 of 90  بعدی >
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
62.pdf.jpg1399ارائه مدل ارزیابی برون سپاری عملیات در حوزه مدیریت تدارکات پروژه های عمرانی با رویکرد استاندارد PMBOKمجید افشارپور; علی طاهری; شایان حجت پناه; محمد معهود
مقاله 19.pdf.jpg1399ارائه ي راهكارهاي ضدعفوني پسماند و فاضلاب بيمارستاني در شرايط پاندمي بيماري كوويد- 91در ايرانفرناز امين صالحی; زهرا قرباني نيا; محمد معهود; سعيد زينلي زاده سربناني
52.pdf.jpg1397ارزیابی استفاده از راهکار سامانه مدیریت روسازی آسفالت در کاهش هزینه و بهبود کیفیت،مدیریت تعمیر و نگهداری معابر شهر تهران مطالعه موردی بزرگراه شهید همتحمید قلیپور امیر; محمد معهود; شایان حجت پناه; محیا محسنی
45.pdf.jpg1397ارزیابی تأثیر توانایی مالی و فنی پیمانکار بر موفقیت پروژههای طرح و ساخت (مطالعه موردی: طرحهای عمرانی بوشهر)محبوبه ابراهیمی; شایان حجت پناه; محمد معهود; آزاده گرامی; فاطمه عزیزی
6.pdf.jpg1397ارزیابی نحوه ارزش آفرینی مدل سازی اطلاعات ساختمان در ساخت و ساز ناباکبر حسینیان; شايان حجت پناه; محمد معهود
مقاله 24.pdf.jpg1399استحصال گاز از دفن گاه های مهندسی ساز در ایرانعلی محتشم زاده; فرناز امین صالحی; زهرا قرباني نيا; محمد معهود
7.pdf.jpg1396امکان سنجی استقرار مدلسازی اطلاعات ساختمان ) (BIM1در شرکتهای مشاور معماری در شهر ارومیهزهرا فرج زاده; محمد معهود; فرهاد سعیدی; مهدی نریمان پور صالحی
41.pdf.jpg1398امکانسنجی ساخت اقامتگاه برای اسکان میان مدت زلزله زدگان با سیستم پنل سبک سه بعدی مطالعه موردی زلزله كرمانشاهمصطفی نظری; شایان حجت پناه; محمد معهود
8.pdf.jpg1397امکانسنجی طراحی و احداث فرهنگسرا به منظور ارتقای هویت فرهنگی با بهرهگیری از اصول توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر دزفول)محمد معهود; زهره يادگاري; شایان حجت پناه
67.pdf.jpg1398بررسي اهميت بهکارگيری شاخصهای کليدی عملكرد ( )KPIدر راستای ارزيابي عملكرد در سازمان های پروژه محور (مطالعه موردی: سبدهای پروژه احداث شبكه های آبياری و زهكشي)آزاده گرامی; شایان حجت پناه; محمد معهود; محبوبه ابراهیمی; فاطمه عزیزی
68.pdf.jpg1399بررسي سيستم تعمير و نگهداري متمرکز بر قابليت اطمينان ( )RCMدر ماشين آلات پروژه هاي راه سازي و ساختماني (مطالعه موردي: شرکت ساختماني آج راه غرب)سید حمید حسینی; محمد معهود; احسان فرصت کار
64.pdf.jpg1397بررسي عوامل ناکامي پروژه های آبیاری و زهکشي (مطالعه موردی: دشتهای مهران– استان ایلام)جلال دارابي; شایان حجت پناه; محمد معهود; مهدی ستاری
28.pdf.jpg1398بررسي مدیریت ریسک و ارزیابي آن جهت احداث خط لوله انتقال گاز (مطالعه موردی: پروژه خط لوله 20اینچ انتقال گاز كهنوج- جيرفت، استان كرمان)منصور زارع شریفی; شایان حجت پناه; محمد معهود; مریم غلامی; زهره برزگر خانیکی
19.pdf.jpg1398بررسي مدیریت ریسک پروژه های آبیاری و زهکشي (مطالعه موردی: دشتهای مهران– استان ایلام)جلال دارابي; شایان حجت پناه; محمد معهود; مهدی ستاری
10.pdf.jpg1398بررسي مراحل برداشت، مدلسازی و پیادهسازی ساختمان با استفاده از روشهای اَبرِ نقاط و فُتوگرامتری در ( BIMمطالعه موردی: برج پارس، تهران)شایان حجت پناه; مهرزاد والي يوسفي; محمد معهود; وحيد محمدي خوشبخت
14.pdf.jpg1397بررسي چارچوب برآورد هزینه پروژه ها مبتني بر مدل سازی اطلاعات ساختمان ( BIM)و فهرست بها ابنيهشایان حجت پناه; احد نظری; احسان فرصت کار; محمد معهود
13.pdf.jpg1397بررسي کاربرد اصول مدل سازی اطلاعات ساختمان در صنعت ساخت و ساززهرا فرج زاده; محمد معهود; مهدی نریمان پور صالحي; شایان حجت پناه
مقاله 29.pdf.jpg1399بررسی اثرات زیست محیطی ته سیگار و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش آلودگیفرناز امین صالحی; زهرا قرباني نيا; محمد معهود; امید میرزایی رازلیق
مقاله 26.pdf.jpg1399بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از آتش سوزی جنگل ها (مطالعه موردی ایران)فرناز امین صالحی; زهرا قرباني نيا; محمد معهود; محمدعلی بیگدلی
29.pdf.jpg1398بررسی اصول تفکر سیستمی و سیستم دینامیک و جایگاه آن در مدیریت سازمان هامحیا محسنی; محمد معهود; شایان حجت پناه; سید علیرضا دارابی