مرور بر اساس تاریخ انتشار شایان حجت پناه

Showing results 1 to 20 of 89  بعدی >
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
62.pdf.jpg1399ارائه مدل ارزیابی برون سپاری عملیات در حوزه مدیریت تدارکات پروژه های عمرانی با رویکرد استاندارد PMBOKمجید افشارپور; علی طاهری; شایان حجت پناه; محمد معهود
52.pdf.jpg1397ارزیابی استفاده از راهکار سامانه مدیریت روسازی آسفالت در کاهش هزینه و بهبود کیفیت،مدیریت تعمیر و نگهداری معابر شهر تهران مطالعه موردی بزرگراه شهید همتحمید قلیپور امیر; محمد معهود; شایان حجت پناه; محیا محسنی
45.pdf.jpg1397ارزیابی تأثیر توانایی مالی و فنی پیمانکار بر موفقیت پروژههای طرح و ساخت (مطالعه موردی: طرحهای عمرانی بوشهر)محبوبه ابراهیمی; شایان حجت پناه; محمد معهود; آزاده گرامی; فاطمه عزیزی
41.pdf.jpg1398امکانسنجی ساخت اقامتگاه برای اسکان میان مدت زلزله زدگان با سیستم پنل سبک سه بعدی مطالعه موردی زلزله كرمانشاهمصطفی نظری; شایان حجت پناه; محمد معهود
8.pdf.jpg1397امکانسنجی طراحی و احداث فرهنگسرا به منظور ارتقای هویت فرهنگی با بهرهگیری از اصول توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر دزفول)محمد معهود; زهره يادگاري; شایان حجت پناه
67.pdf.jpg1398بررسي اهميت بهکارگيری شاخصهای کليدی عملكرد ( )KPIدر راستای ارزيابي عملكرد در سازمان های پروژه محور (مطالعه موردی: سبدهای پروژه احداث شبكه های آبياری و زهكشي)آزاده گرامی; شایان حجت پناه; محمد معهود; محبوبه ابراهیمی; فاطمه عزیزی
64.pdf.jpg1397بررسي عوامل ناکامي پروژه های آبیاری و زهکشي (مطالعه موردی: دشتهای مهران– استان ایلام)جلال دارابي; شایان حجت پناه; محمد معهود; مهدی ستاری
28.pdf.jpg1398بررسي مدیریت ریسک و ارزیابي آن جهت احداث خط لوله انتقال گاز (مطالعه موردی: پروژه خط لوله 20اینچ انتقال گاز كهنوج- جيرفت، استان كرمان)منصور زارع شریفی; شایان حجت پناه; محمد معهود; مریم غلامی; زهره برزگر خانیکی
19.pdf.jpg1398بررسي مدیریت ریسک پروژه های آبیاری و زهکشي (مطالعه موردی: دشتهای مهران– استان ایلام)جلال دارابي; شایان حجت پناه; محمد معهود; مهدی ستاری
10.pdf.jpg1398بررسي مراحل برداشت، مدلسازی و پیادهسازی ساختمان با استفاده از روشهای اَبرِ نقاط و فُتوگرامتری در ( BIMمطالعه موردی: برج پارس، تهران)شایان حجت پناه; مهرزاد والي يوسفي; محمد معهود; وحيد محمدي خوشبخت
14.pdf.jpg1397بررسي چارچوب برآورد هزینه پروژه ها مبتني بر مدل سازی اطلاعات ساختمان ( BIM)و فهرست بها ابنيهشایان حجت پناه; احد نظری; احسان فرصت کار; محمد معهود
13.pdf.jpg1397بررسي کاربرد اصول مدل سازی اطلاعات ساختمان در صنعت ساخت و ساززهرا فرج زاده; محمد معهود; مهدی نریمان پور صالحي; شایان حجت پناه
29.pdf.jpg1398بررسی اصول تفکر سیستمی و سیستم دینامیک و جایگاه آن در مدیریت سازمان هامحیا محسنی; محمد معهود; شایان حجت پناه; سید علیرضا دارابی
185.pdf.jpg1399بررسی تاثیر مدیریت ریسک در اجرای پروژ های قطار شهری با رویکرد توسعه پایدار ( مطالعه موردی: خط 6 متروی تهران)زهرا دولتشاهی; نگین جلالیانی; شایان حجت پناه; محمد معهود
1.pdf.jpg1398بررسی تأثیر رفع تعارضات بر روی افزایش خلاقیت و ارتقای بهره وری در سازمانمحمد معهود; فاطمه عبدلی زفرقندی; شایان حجت پناه
54.pdf.jpg1397بررسی تأثیر مدیریت ذینفعان در اجرای پروژه های قطار شهری (مطالعه موردی: خط ۱متروی تهران- ایستگاه تجریش)مرضیه نیكخواه بیدختی; سمیه سادات هادی دروئی; شایان حجت پناه; محمد معهود
20.pdf.jpg1398بررسی تأثیر مدیریت ریسک در اجراي پروژه هاي قطار شهري با رویکرد توسعه پایدار (مطالعه موردي: خط 6متروي تهران)زهرا دولتشاهی; نگین جلالیانی; شایان حجت پناه; محمد معهود
20.pdf.jpg1398بررسی تأثیر مدیریت ریسک در اجراي پروژههاي قطار شهري با رویکرد توسعه پایدار (مطالعه موردي: خط 6متروي تهران)زهرا دولتشاهی; نگین جلالیانی; شایان حجت پناه; محمد معهود
26.pdf.jpg1398بررسی تأثیر مدیریت ریسک در احداث ساختمان های اداری با رویکرد استاندارد PMBOK (مطالعه موردی: ساختمان جدید سرپرستی شعب بانک صنعت و معدن)علی نبی گل; شایان حجت پناه; محمد معهود; خداداد ظهرابی علی آبادی
27.pdf.jpg1398بررسی تأثیر مدیریت ریسک در ساخت کارخانجات سیمان با رویکرد توسعه پایدار (مطالعه موردي: کارخانه تولید سیمان نیزار قم)حبیب الله یوسفی; شایان حجت پناه; محمد معهود; محسن محمدخانی