مرور بر اساس تاریخ انتشار زهرا قربانی نیا

Showing results 1 to 20 of 27  بعدی >
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
301.pdf.jpg1401ارائه راهکارهای مدیریت مهندسی پسماندهای بیمارستانی در شرایط پاندمی بیماری کووید ۱۹ (بیمارستان معتمدی گرمسار)فرزاد اصلانی; فرناز امین صالحی; زهرا قربانی نیا
308.pdf.jpg1401ارتباط کلر باقی مانده آب شرب با بیماری های عفونی روده اینظرعلی باقری پاطاوه; فرناز امین صالحی; زهرا قربانی نیا
630.pdf.jpg1401ارزیابی ریسک تجهیزات تخلیه و بارگیری به روش FMEA در بروز حوادثنظرعلی باقری پاطاوه; فرناز امین صالحی; زهرا قربانی نیا
324.pdf.jpg1401ارزیابی معیارهای موثر بر نقاط اسکان منطقه با بافت قدیمی و کم برخوردار از نظر ایمنی و بهداشتی (مطالعه موردی: منطقه ۶ شهر مشهد)سعید عافیتی; فرناز امین صالحی; زهرا قربانی نیا
312.pdf.jpg1401ارزیابی میزان مواد آلی محلول (BOD, COD, TDS) در پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب کارخانه لبنیات مغانهعلی رضا طوری; فرناز امین صالحی; زهرا قربانی نیا
264.pdf.jpg1400ارزیابی نقش جو ایمنی در پیاده سازی موفقیت آمیز سیستم مدیریت ایمنی در جایگاه های فرآورده نفتی گیلانمسعود پرگر; فرناز امین صالحی; زهرا قربانی نیا; عارف نوروز
302.pdf.jpg1401اهمیت سنجی پارامترهای اصلی دخیل در برنامه ریزی مدیریت بحران های طبیعیفاطمه خدامرادی; فرناز امین صالحی; زهرا قربانی نیا
1402اهمیت و نقش فرهنگ در ایمنی و ارتباط آن با بروز حوادثنظرعلی باقری پاطاوه; فرناز امین صالحی; زهرا قربانی نیا
647.pdf.jpg1401بررسی تاثیر مدیریت شهری و گسترش زیرساختهای شهر بندرعباس بر تالاب گلکنیعماد علی شاهپور; فرناز امین صالحی; زهرا قربانی نیا
667.pdf.jpg1401بررسی راهکارهای کنترل لیسه حلزون سفید برای محصولات کشاورزی با کمترین آسیب زیست محیطیفاطمه یعقوبی; فرناز امین صالحی; زهرا قربانی نیا
196.pdf.jpg1399بررسی عملکرد HSE و رتبه بندی پیمانکاران شبکه های گاز رسانی با استفاده از روش SAW و آنتروپی شارون ( مطالعه موردی شرکت گاز استان قزوین)ابراهیم جمالی; فرناز امین صالحی; زهرا قربانی نیا; محمد معهود
311.pdf.jpg1401بررسی عوامل تاثیرگذار بر تولید پسماند در مرکز درمانی تخصصی قلب و عروق و ارائه الگوی مناسب برای مدیریت آنمرتضی توانا; فرناز امین صالحی; زهرا قربانی نیا
690.pdf.jpg1401بررسی مروری روشهای ارزیابی ریسک ناشی از انفجار خط لوله نفت و گاز و آثار مخرب زیست محیطی آنفرزاد عزیزی; فرزانه امین صالحی; زهرا قربانی نیا
192.pdf.jpg1399بررسی وضعیت جمع آوری پسماند شهر کرج و ارائه راهکارهای بهینه برای بهبود آناحمد خطیبی; فرناز امین صالحی; زهرا قربانی نیا; محمد معهود
309.pdf.jpg1401بررسی پسماندهای الکتریکی و شیوه دفع آنها در بندر امام خمینی (ره)نظرعلی باقری پاطاوه; فرناز امین صالحی; زهرا قربانی نیا
مقاله 20.pdf.jpg1399بررسی چشم اندازهای پیشرفت صنعت سبز در ایران و جهانفرناز امین صالحی; زهرا قربانی نیا; محمد معهود; محمد عزیزآبادی فراهانی
مقاله 18.pdf.jpg1399بررسی کاربرد روش های استفاده مجدد و بازیافت آب در کشورمحمد رحیمی قاسم آبادی; فرناز امین صالحی; زهرا قربانی نیا; محمد معهود
310.pdf.jpg1401تاثیر اجرای عملیات ویدئومتری شبکه فاضلاب در شناسایی و کاهش حوادث از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ (ناحیه۲ شرکت آب و فاضلاب منطقه ۴)کامبیز آقارفیعی; فرناز امین صالحی; زهرا قربانی نیا
367.pdf.jpg1400تدوین برنامه مقابله با حوادث براساس مدل سازی پیامد با نرم افزار PHAST برای تاسیسات میدان گازی تنگ بیجارفرناز امین صالحی; زهرا قربانی نیا; علی اکبر امیری
315.pdf.jpg1401شناسایی و ارزیابی ریسک سکوهای بهره برداری نفت دریایی با بهره گیری از مدل تلفیقی TOPSIS & FMEA (مطالعه موردی: سکوهای بهره برداری حوزه نصر جزیره سیری – خلیج فارس)فرید خسروانی پور مصطفی زاده; فرناز امین صالحی; زهرا قربانی نیا