مرور بر اساس تاریخ انتشار دکتر احد نظری

Showing results 1 to 14 of 14
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
t911153001.pdf.jpg1394ارائه الگوریتم پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه ( PMO) در شرکت های ساختمانی با رویکرد همسان سازی دفتر مدیریت پروژه با وضعیت موجوددکتر هانی اربابی; دکتر احد نظری; محسن ابراهیمی عطری
t931143014.pdf.jpg1395ارائه الگوي انتخاب استراتژي هاي پاسخ به ريسك پروژه (مطالعه موردي پروژه هاي شبكه جمع آوري فاضلاب مشهد)دکتر احد نظری; دکتر رضايی نيك; حسام الدين تيموري
t961153070.pdf.jpg1398ارائه الگوی بهره گیری از دانش سازمانی در فرآیند ادعای قراردادی پیمانکاران ساختدکتر احد نظری; مجید پرچمی جلال; ساسان شهیدی نشرودکلی
t921143064.pdf.pdf.jpg1394ارزيابي عوامل بحراني موفقيت پروژه هاي خط لوله طالعه موردي: ارزيابي پنج پروژه خط لوله خاتمه يافتهدکتر احد نظری; آرش كيا
RAHMAN GHOLAMI.FINAL THESIS 921143022. final.pdf.jpg1395امكان سنجي پياده سازي مديريت دانش در سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارسدکتر احد نظری; رحمان غلامي
t911153026.pdf.jpg1394انتخاب طرح نمای مناسب از دیدگاه فنی و اقتصادی برای ساختمان های مسکونی در مناطق شمالی شهر تهراندکتر احد نظری; دکتر محمد تحصیلدوست; آرش زراعت
t93113040.pdf.jpg1396بررسی تحلیلی عملكرد پیمانكار در بروز تاخیرات پروژه هاي ساخت تونل (مطالعه ي تونل هاي متروهاي زيرزمینی شهر تهران)دکتر احد نظری; افسانه غزنه ای
t911143060.pdf.jpg1394بررسی چالشها و موانع پیش روی قراردادهای مشارکت بخش خصوصی - دولتی در پروژههای زیر بنایی (بزرگراه ها) از منظر کارفرما و سرمایه گذاردکتر احد نظری; آرش موسایی نژاد
t911143042.pdf.jpg1393تعیین الگوی ارزیابی و اولویت بندی پروژه های نیروگاه های خورشیدی فتوولتاییک با رویکرد تحلیل ارزشدکتر احد نظری; دکتر ایرج هرسینی; علیرضا عسگری
T921143537.pdf.jpg1395دستیابی به پایداری با رویکرد مهندسی ارزش در مرحله طراحی پروژه ( مطالعه موردی : بکارگیری مهندسی ارزش در طراحی پارک پایدار چهل بازهدکتر داود رضا عرب; دکتر احد نظری; محجوبه نصیری دهبنه
t921153023.pdf.jpg1394سیستم خبره برای پایش سلامت سازه ای پل های شهریدکتر وحید شاه حسینی; دکتر احد نظری; علی عابدی
پایان نامه نهایی عباس نژاد.pdf.jpg1400شناسایی و ارزیابی علل حوادث شغلی در اجرای سازههای زیرزمینی (مطالعه موردی: تونل X و تونل Y)سید محمود عباس نژاد; دکتر احد نظری
t911143023.pdf.jpg1394شناسایی و تحلیل ریسک های اجرایی در پروژه های مسکونی پایداردکتر احد نظری; علیرضا دبیری
persian20.pdf.jpg1391مدل جامع تحليل ريسك هاي پروژه مبتني بر معيارهاي تفصيلي - فازي (مطالعه موردي پروژه تاسيسات سرچاهي و خطوط لوله جرياني ميدان نفتي آذر)آرش کیا; دکتر احد نظری