مرور بر اساس تاریخ انتشار احسان فرصت کار

Showing results 1 to 12 of 12
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
358.pdf.jpg1400ارزیابی ریسک های قرارداد BLTنازنین خان احمدلو; احسان یادگاری; احسان فرصت کار
68.pdf.jpg1399بررسي سيستم تعمير و نگهداري متمرکز بر قابليت اطمينان ( )RCMدر ماشين آلات پروژه هاي راه سازي و ساختماني (مطالعه موردي: شرکت ساختماني آج راه غرب)سید حمید حسینی; محمد معهود; احسان فرصت کار
14.pdf.jpg1397بررسي چارچوب برآورد هزینه پروژه ها مبتني بر مدل سازی اطلاعات ساختمان ( BIM)و فهرست بها ابنيهشایان حجت پناه; احد نظری; احسان فرصت کار; محمد معهود
400.pdf.jpg1399بررسی تجارب و مزایای پیاده سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) در مراحل طراحی، اجرا و بهره برداری تصفیه خانه های آب و فاضلابالهام رجبی; احسان فرصت کار
2.pdf.jpg1399بررسی سوانح ماشین آلات عمرانی در کارگاههای ساختمانی و شناسایی علل و عوامل بروز این حوادث (مطالعه موردی: حادثه تاورکرین کارگاه ساختمانی دانشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس)محسن مهدیلو; محمد معهود; احسان فرصت کار
138.pdf.jpg1400بررسی و شناسایی نقاط قوت و ضعف فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن (مطالعه موردی پروژه های راه سازی)احسان فرصت کار; بهزاد شهرکی زاهدانی
شایان حجت پناه.pdf.jpg1397رويكرد برآورد هزينه پروژه مبتني بر مدل‌سازی اطلاعات ساختمان و فهرست‌بها ابنيهاحد نظری; احسان فرصت کار; شايان حجت پناه
9.pdf.jpg1397شناسايي و بررسي تغييرات طراحي مبتني بر سازی مدل اطلاعات ساختمانشایان حجت پناه; احد نظری; احسان فرصت کار; محمد معهود
131.pdf.jpg1393شناسایی قومیت های درگیر در پروژه های ساختمانی شهر تهران و تخمین درصد حضورهر یک در این عرصهبیتا صادقی; احسان فرصت کار; فریبرز داور پناه
457.pdf.jpg1398شناسایی و اولویت بندی ریسک های قرارداد مشارکت عمومی و خصوصی از نگاه سرمایه پذیر (مطالعه موردی BOT در صنعت راه)احسان فرصت کار; مصطفی مهرابیان
پایان نامه احسان یادگاری.pdf.jpg1401پیاده¬سازی و تحلیل تأثیرات تحویل یکپارچه بر ترکیب بهینه اهداف در پروژه¬های صنعت ساختمان(زمان، هزینه، کیفیت)احسان یادگاری; احسان فرصت کار
70.pdf.jpg1399کاربرد و تاثیر فناوری کنترل از راه دور ماشین آلات در پروژه های عمرانی و ساختمانی (مطالعه موردی: شهرداری تهران)رضا قاسمی; محمد معهود; احسان فرصت کار