مرور بر اساس تاریخ انتشار فرناز امین صالحی

Showing results 1 to 20 of 85  بعدی >
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
430.pdf.jpg1398اجرایی نمودن توسعه پایدار با تاکید بر اشتغال زایی (مزارع کشاوزی شهرستان ایذه)سعید کاوسی; فرناز امین صالحی; تقی عبادی
301.pdf.jpg1401ارائه راهکارهای مدیریت مهندسی پسماندهای بیمارستانی در شرایط پاندمی بیماری کووید ۱۹ (بیمارستان معتمدی گرمسار)فرزاد اصلانی; فرناز امین صالحی; زهرا قربانی نیا
308.pdf.jpg1401ارتباط کلر باقی مانده آب شرب با بیماری های عفونی روده اینظرعلی باقری پاطاوه; فرناز امین صالحی; زهرا قربانی نیا
20.pdf.jpg1400ارزیابی اثربخشی برنامه‌های HSE-MS بر کاهش حوادث (مطالعه موردی: پالایشگاه نفت تهران)سید محمد امین نجیبی; فرناز امین صالحی; زهرا قرباني نيا; عارف نوروز
22.pdf.jpg1400ارزیابی احتمال وقوع آتش سوزی بعد از زلزله و پتانسیل مقابله با آن با مدل درخت خطا در منطقه ۱۲ شهرداری تهران (FTA)طاهر غلامی; فرناز امین صالحی; زهرا قرباني نيا; عارف نوروز
7.pdf.jpg1400ارزیابی آسیب پذیری حوضه های شهری در برابر سیل (مطالعه موردی: شهرستان نکا)عباس اکبرزاده; فرناز امین صالحی; زهرا قرباني نيا; عارف نوروز
689.pdf.jpg1401ارزیابی تراز صدای محیطی با روش شبکه ای منظم و نرم افزار MATLAB مطالعه موردی: سالن تولید یکی از کارخانجات لبنیاتعلی رضا طوری; زهرا ناصرزاده; فرناز امین صالحی; امیرعلی عالش زاده
630.pdf.jpg1401ارزیابی ریسک تجهیزات تخلیه و بارگیری به روش FMEA در بروز حوادثنظرعلی باقری پاطاوه; فرناز امین صالحی; زهرا قربانی نیا
HSEBCNF04_031.pdf.jpg1400ارزیابی ریسک دستگاه برش ورق کارتن به روش PILY و الویت بندی ریسک ها به روش تحلیل سلسله مراتبی AHPنرگس اسدی; فرناز امین صالحی; زهرا ناصرزاده; زهرا قربان نیا
3.pdf.jpg1400ارزیابی ریسک مواجهه شغلی با آلاینده های شیمیایی؛ مطالعه موردی واحد تولید ورق رنگی شرکت فولاد مبارکهشروین خواجه وند; فرناز امین صالحی
12.pdf.jpg1400ارزیابی ریسک های زیست محیطی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با استفاده از روش FMEAزهرا شریفی اسدی; فرناز امین صالحی; زهرا قرباني نيا; عارف نوروز
5.pdf.jpg1400ارزیابی عوامل بیولوژیکی و مشخصات آن در صنایع نفت جزایر قشم و کیشمحمد پناهی; فرناز امین صالحی; زهرا قرباني نيا; عارف نوروز
مقاله 4@.pdf.jpg1395ارزیابی فنی و اقتصادی کنترل توان راکتیو توسط نیروگاه های خورشیدیزهرا شیخ لر; فرناز امین صالحی
324.pdf.jpg1401ارزیابی معیارهای موثر بر نقاط اسکان منطقه با بافت قدیمی و کم برخوردار از نظر ایمنی و بهداشتی (مطالعه موردی: منطقه ۶ شهر مشهد)سعید عافیتی; فرناز امین صالحی; زهرا قربانی نیا
312.pdf.jpg1401ارزیابی میزان مواد آلی محلول (BOD, COD, TDS) در پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب کارخانه لبنیات مغانهعلی رضا طوری; فرناز امین صالحی; زهرا قربانی نیا
264.pdf.jpg1400ارزیابی نقش جو ایمنی در پیاده سازی موفقیت آمیز سیستم مدیریت ایمنی در جایگاه های فرآورده نفتی گیلانمسعود پرگر; فرناز امین صالحی; زهرا قربانی نیا; عارف نوروز
مقاله 24.pdf.jpg1399استحصال گاز از دفن گاه های مهندسی ساز در ایرانعلی محتشم زاده; فرناز امین صالحی; زهرا قرباني نيا; محمد معهود
18.pdf.jpg1400انتخاب محل مناسب جهت جانمایی مخازن اضطراری آبرسانی پس از وقوع زلزله به روش AHP )مطالعه موردی: محدوده منطقه 5 تهران(حمید عظیمی; فرناز امین صالحی; زهرا قرباني نيا; عارف نوروز
302.pdf.jpg1401اهمیت سنجی پارامترهای اصلی دخیل در برنامه ریزی مدیریت بحران های طبیعیفاطمه خدامرادی; فرناز امین صالحی; زهرا قربانی نیا
1402اهمیت و نقش فرهنگ در ایمنی و ارتباط آن با بروز حوادثنظرعلی باقری پاطاوه; فرناز امین صالحی; زهرا قربانی نیا