Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/4673
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorبیتا صادقی-
dc.contributorاحسان فرصت کار-
dc.contributorفریبرز داور پناه-
dc.date.accessioned2023-02-15T08:24:50Z-
dc.date.available2023-02-15T08:24:50Z-
dc.date.issued1393en_US
dc.identifier.urihttp://localhost/handle/Hannan/4673-
dc.description.abstractطبق آمار منتشر شده تقریبا حدود 20 درصد از اشتغال کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم مربوط به بخش صنعت ساختمان است .وجود فاکتور منابع انسانی در این حوزه و لزوم شناخت ویژگی های آن از مسائلی است که می تواند به اجرای مناسب پروژه ها کمک نماید در این پژوهش ابتدا با روش مطالعات کتابخانه ای و جستجو در منابع اینترنتی، کل کشور در قالب زون بندی های قومیتی و گویشی تقسیم بندی شده، سپس برای رسیدن به اهداف پژوهش روش مصاحبه از پیمانکاران مد نظر قرار گرفته و با انجام نمونه گیری در بین پیمانکاران فعال در حوزه ساخت و ساز شهر تهران مشخص گردیدزون های1،5،8 به ترتیب %17،16%و13% اکثریت حاضردر پروژه های ساختمانی را در استان تهران تشکیل می دهندen_US
dc.language.isofaen_US
dc.titleشناسایی قومیت های درگیر در پروژه های ساختمانی شهر تهران و تخمین درصد حضورهر یک در این عرصه-
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
131.pdf493.21 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorبیتا صادقی-
dc.contributorاحسان فرصت کار-
dc.contributorفریبرز داور پناه-
dc.date.accessioned2023-02-15T08:24:50Z-
dc.date.available2023-02-15T08:24:50Z-
dc.date.issued1393en_US
dc.identifier.urihttp://localhost/handle/Hannan/4673-
dc.description.abstractطبق آمار منتشر شده تقریبا حدود 20 درصد از اشتغال کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم مربوط به بخش صنعت ساختمان است .وجود فاکتور منابع انسانی در این حوزه و لزوم شناخت ویژگی های آن از مسائلی است که می تواند به اجرای مناسب پروژه ها کمک نماید در این پژوهش ابتدا با روش مطالعات کتابخانه ای و جستجو در منابع اینترنتی، کل کشور در قالب زون بندی های قومیتی و گویشی تقسیم بندی شده، سپس برای رسیدن به اهداف پژوهش روش مصاحبه از پیمانکاران مد نظر قرار گرفته و با انجام نمونه گیری در بین پیمانکاران فعال در حوزه ساخت و ساز شهر تهران مشخص گردیدزون های1،5،8 به ترتیب %17،16%و13% اکثریت حاضردر پروژه های ساختمانی را در استان تهران تشکیل می دهندen_US
dc.language.isofaen_US
dc.titleشناسایی قومیت های درگیر در پروژه های ساختمانی شهر تهران و تخمین درصد حضورهر یک در این عرصه-
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
131.pdf493.21 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorبیتا صادقی-
dc.contributorاحسان فرصت کار-
dc.contributorفریبرز داور پناه-
dc.date.accessioned2023-02-15T08:24:50Z-
dc.date.available2023-02-15T08:24:50Z-
dc.date.issued1393en_US
dc.identifier.urihttp://localhost/handle/Hannan/4673-
dc.description.abstractطبق آمار منتشر شده تقریبا حدود 20 درصد از اشتغال کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم مربوط به بخش صنعت ساختمان است .وجود فاکتور منابع انسانی در این حوزه و لزوم شناخت ویژگی های آن از مسائلی است که می تواند به اجرای مناسب پروژه ها کمک نماید در این پژوهش ابتدا با روش مطالعات کتابخانه ای و جستجو در منابع اینترنتی، کل کشور در قالب زون بندی های قومیتی و گویشی تقسیم بندی شده، سپس برای رسیدن به اهداف پژوهش روش مصاحبه از پیمانکاران مد نظر قرار گرفته و با انجام نمونه گیری در بین پیمانکاران فعال در حوزه ساخت و ساز شهر تهران مشخص گردیدزون های1،5،8 به ترتیب %17،16%و13% اکثریت حاضردر پروژه های ساختمانی را در استان تهران تشکیل می دهندen_US
dc.language.isofaen_US
dc.titleشناسایی قومیت های درگیر در پروژه های ساختمانی شهر تهران و تخمین درصد حضورهر یک در این عرصه-
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
131.pdf493.21 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File