مرور بر اساس تاریخ انتشار احد نظری

Showing results 1 to 11 of 11
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
IPMC15_021.pdf.jpg1399الگوي مديريت ذينفعان پياده سازي مدلسازي اطالعات ساختمان BIM در پروژه هاي صنعت ساختریحانه رضایی; پدرام برازجانی; احد نظری
3.pdf.jpg1398بررسي تحليلي ارتباط متقابل ریسک‌های سازماني (E&P) با ریسک‌های برنامه جامع توسعه ميدان MDP مطالعه موردی توسعه میدان سعادت‌آبادساناز نجف زاده; احد نظری
133.pdf.jpg1401بررسي تحلیلي چال شهای پیمانکاران ساخت در طرح ادعاهای قراردادیاحد نظری; مجید پرچمي جلال; ساسان شهیدی نشرود کلي; شايان حجت پناه
14.pdf.jpg1397بررسي چارچوب برآورد هزینه پروژه ها مبتني بر مدل سازی اطلاعات ساختمان ( BIM)و فهرست بها ابنيهشایان حجت پناه; احد نظری; احسان فرصت کار; محمد معهود
132.pdf.jpg1400بررسی تحلیلی نشانگرهای ریسک و شناسایی آن برای ریسک های تاثیرگذار بر فاز طراحی در قراردادهای طرح و ساختاحد نظری; مجید پرچمی جلال; امید احمدسلطانی
418.pdf.jpg1398بررسی چارچوب برآورد هزینه پروژه ها مبتنی بر مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM و فهرست بها ابنیهشایان حجت پناه; احد نظری; احسان فرصتکار; محمد معهود
607.pdf.jpg1393بکارگیری برنامه ریزی ارزش درتعیین برنامه ریزی های کلان بخش انرژی بارویکردتوسعه انرژیهای نوعلیرضا عسگری; احد نظری
شایان حجت پناه.pdf.jpg1397رويكرد برآورد هزينه پروژه مبتني بر مدل‌سازی اطلاعات ساختمان و فهرست‌بها ابنيهاحد نظری; احسان فرصت کار; شايان حجت پناه
9.pdf.jpg1397شناسايي و بررسي تغييرات طراحي مبتني بر سازی مدل اطلاعات ساختمانشایان حجت پناه; احد نظری; احسان فرصت کار; محمد معهود
VECONF01_089.pdf.jpg1393شناسایی معیارهای ایجادکننده ارزش درپروژه های تولید انرژی ازصفحات خورشیدی فتوولتاییکعلیرضا عسگری; احد نظری
persian20.pdf.jpg1391مدل جامع تحليل ريسك هاي پروژه مبتني بر معيارهاي تفصيلي - فازي (مطالعه موردي پروژه تاسيسات سرچاهي و خطوط لوله جرياني ميدان نفتي آذر)آرش کیا; احد نظری