مرور بر اساس تاریخ انتشار حمیدرضا رضوانی

Showing results 1 to 20 of 48  بعدی >
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
EMACONFERENCE01_071.pdf.jpg1396اجرای استراتژی اقیانوس آبی و مشاهده روند سازمان بعد از پیاده سازی؛ مطالعه موردی : صنعت UPVCحمیدرضا رضوانی; جواد صفویه
MANACC03_047.pdf.jpg1398ارائه مدلی برای ترسیم رابطه بین مدیریت ارتباط الکترونیکی مشتریان با وفاداری برندحمیدرضا رضوانی; فریده فیض آبادی
NDMCONFT05_069.pdf.jpg1395ارائه مدلی برای معرفی رابطه بین عملکرد برند و اقدام خرید مشتریانحمیدرضا رضوانی; متين رسام
439.pdf.jpg1398ارایه الگویی برای بهبود عمکلرد سازمان از طریق چابکی فرایندهای سازمانی در شرکت های حمل و نقل دریاییطیبه سلطان باغشاهی; حمیدرضا رضوانی
491.pdf.jpg1396ارایه مدل عوامل تعیین کننده رفتار به اشتراک گذاری دانش درون سازمانی (مطالعه موردی شرکت نوین چوب و صنعت آسیا)حمیدرضا رضوانی; زهرا شیرنسب
1398استخراج مدلی برای پایش ارزیابی عملکرد در سطح ملی(مورد مطالعه:ستاد های معاونت علمی و فناوری ریاست ج.ا.ا)حمیدرضا رضوانی; سامان زینالی
370.pdf.jpg1400امکان سنجی محاسبه بهای تمام شده از طریق هزینه یابی بر مبنای فعالیت (مورد مطالعه: شرکت مهندسی نصیر ماشین)حمیدرضا رضوانی; افسانه نیک محمدی; زینب شیرعلی زاده
MGCONF02_009.pdf.jpg1397امکان سنجی پروژه احداث فروشگاه زنجیره ای هایپر مارکت در شهر کرج با استفاده از فرآیند تحلیل تاپسیس فازی (Fuzzy Topsis)حمیدرضا رضوانی; جواد صفویه
327.pdf.jpg1401اندازه گیری تاثیر آموزش های ضمن خدمت بر توانمندسازی کارکنان شرکت های زیرمجموعه وزارت نیروحمیدرضا رضوانی; افسانه نیک محمدی; علیرضا عرب
ICHMB01_039.pdf.jpg1399آسیب شناسی آموزش های الکترونیکی ضمن خدمت (مورد مطالعه: شرکت آب منطقه ای استان قزوین)حمیدرضا رضوانی; افسانه نیک محمدی; محمدمهدی بکی شهرضا; حمید آقایی فاروجی
341.pdf.jpg1401آیا افزایش استفاده از ارزهای دیجیتال و کریپتوکارنسی از اهمیت و تاثیر بانک ها بر اقتصاد کشورایران می کاهد؟ناصر میردار رضائی; حمیدرضا رضوانی; افسانه نیک محمدی
208.pdf.jpg1402بررسی ارتباط برند با رفتار خرید کودکان ۸ تا ۱۲ساله شهر تهرانرسول خندان; حمیدرضا رضوانی
343.pdf.jpg1401بررسی افزا یش حجم پسماند، ماسک صورت، دستکش و دفع مواد زائد پزشکی در طی شیوع همه گیر ۱۹- COVID (کرونا)حمیدرضا رضوانی; افسانه نیک محمدی
441.pdf.jpg1399بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تقویت عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهرانغلامحسن رادفرما; حمیدرضا رضوانی; مجتبی مالکی
159.pdf.jpg1397بررسی تاثیر فناوری هوشمند بر تجربه مشتریان در استفاده از سامانه های الکترونیک بانکیرضا دریان; حمیدرضا رضوانی
126.pdf.jpg1400بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر بهبود عملکرد تامین کننده با توجه به نقش میانجی سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: شرکت های تامین کننده مواد اولیه واحدهای مستقر در شهرک صنعتی رشت)حمیدرضا رضوانی; افسانه نیک محمدی; سرافراز محمدی
447.pdf.jpg1398بررسی تاثیر نوآوری به عنوان متغیر میانجی در رابطه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد سازمانی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهرانغلامحسن رادفرما; حمیدرضا رضوانی; مجتبی مالکی
369.pdf.jpg1400بررسی تاثیرات عملیات بانکداری باز بر افزایش میزان نقدینگی بانک ایران زمیننگین اصل زاد; سیده حوریه حسینی; حمیدرضا رضوانی; افسانه نیک محمدی
MPPE01_129.pdf.jpg1396بررسی رابطه بين مدیریت دانش بر انجام عملکرد خالقانه سازمان )موردمطالعه: تمامی 5 واحد شرکت توزیع برق استان کردستان )سنندج(حمیدرضا رضوانی; زهرا شیرنسب
156.pdf.jpg1397بررسی رابطه بین ابعاد توانمندسازی روان شناختی و کارآفرینی درون سازمانی در بین کارکنان (موردمطالعه: کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان پیشوا و ورامین)حمیدرضا رضوانی; عباس منوریان; میترا هاشمی