Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/3919
Title: بررسی کاربرد افزودنی های بتن (روان کننده ها) در صنعت ساخت وساز
Authors: بهروز کيانی مقدم;شایان حجت پناه;محمد معهود;آرمین منیرعباسی
subject: بتن، افزودني هاي بتن، روان كننده ها و فوق روان كننده ها، مقاومت سازه هاي بتني، كارپذيري (Workability) و دوام (Durabilit)، خرابي بتن، مصالح ساختماني، صنعت ساخت وساز
Year: 1399
Abstract: بتن در مفهوم وسیع به هر ماده یا ترکیبی که از یک ماده چسبنده با خاصیت سیمانی شدن تشکیل شده باشداطلاق می شود و باگذشت بیش از 170 سال از پیدایش سیمان پرتلند به صورت کنونی از پرکاربردترین مصالح ساختمانی در صنعت ساخت وساز است. ویژگی اصلی بتن، ارزان بودن و در دسترس بودن مواد اولیه آن است. امروزه با پیشرفت علم وفناوری مشخص شده است که صرف توجه به مقاومت به عنوان یک معیار برای طرح بتن برای محیط های مختلف وکاربردهای مختلف نمی تواند جوابگوی مشکلاتی باشد که در درازمدت در سازه های بتنی ایجاد می گردد. همچنین چندسالی است که مسئله دوام بتن در محیط های مختلف آکادمیک و صنعتی مورد توجه قرارگرفته است و به طورکلی تکنولوژی بتن همواره با ترم هایی نظیر کارپذیری و دوام تعریف می گردد. از دیگر سو، مشاهده خرابی هایی با عوامل فیزیکی وشیمیایی در بتن ها باعث شد مهندسان و شیمیدانان به سمت طراحی بتن هایی با ویژگی خاص و بادوام لازم با استفاده ازافزودنی های شیمیایی روی آورده و ازاین رو نویسندگان در این مقاله نیز به بررسی و تحقیق در فرآیند اجرایی و نکات کارگاهی در خصوص پرکاربردترین افزودنی شیمیایی یعنی روان کننده و تعمق در چگونگی عملکرد روان کننده ها و فوق روان کننده ها بر بتن و رسیدن به کاربردهای کارگاهی آنها می پردازند.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3919
Appears in Collections:مهندسی مدیریت ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
60.pdf486.44 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی کاربرد افزودنی های بتن (روان کننده ها) در صنعت ساخت وساز
Authors: بهروز کيانی مقدم;شایان حجت پناه;محمد معهود;آرمین منیرعباسی
subject: بتن، افزودني هاي بتن، روان كننده ها و فوق روان كننده ها، مقاومت سازه هاي بتني، كارپذيري (Workability) و دوام (Durabilit)، خرابي بتن، مصالح ساختماني، صنعت ساخت وساز
Year: 1399
Abstract: بتن در مفهوم وسیع به هر ماده یا ترکیبی که از یک ماده چسبنده با خاصیت سیمانی شدن تشکیل شده باشداطلاق می شود و باگذشت بیش از 170 سال از پیدایش سیمان پرتلند به صورت کنونی از پرکاربردترین مصالح ساختمانی در صنعت ساخت وساز است. ویژگی اصلی بتن، ارزان بودن و در دسترس بودن مواد اولیه آن است. امروزه با پیشرفت علم وفناوری مشخص شده است که صرف توجه به مقاومت به عنوان یک معیار برای طرح بتن برای محیط های مختلف وکاربردهای مختلف نمی تواند جوابگوی مشکلاتی باشد که در درازمدت در سازه های بتنی ایجاد می گردد. همچنین چندسالی است که مسئله دوام بتن در محیط های مختلف آکادمیک و صنعتی مورد توجه قرارگرفته است و به طورکلی تکنولوژی بتن همواره با ترم هایی نظیر کارپذیری و دوام تعریف می گردد. از دیگر سو، مشاهده خرابی هایی با عوامل فیزیکی وشیمیایی در بتن ها باعث شد مهندسان و شیمیدانان به سمت طراحی بتن هایی با ویژگی خاص و بادوام لازم با استفاده ازافزودنی های شیمیایی روی آورده و ازاین رو نویسندگان در این مقاله نیز به بررسی و تحقیق در فرآیند اجرایی و نکات کارگاهی در خصوص پرکاربردترین افزودنی شیمیایی یعنی روان کننده و تعمق در چگونگی عملکرد روان کننده ها و فوق روان کننده ها بر بتن و رسیدن به کاربردهای کارگاهی آنها می پردازند.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3919
Appears in Collections:مهندسی مدیریت ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
60.pdf486.44 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی کاربرد افزودنی های بتن (روان کننده ها) در صنعت ساخت وساز
Authors: بهروز کيانی مقدم;شایان حجت پناه;محمد معهود;آرمین منیرعباسی
subject: بتن، افزودني هاي بتن، روان كننده ها و فوق روان كننده ها، مقاومت سازه هاي بتني، كارپذيري (Workability) و دوام (Durabilit)، خرابي بتن، مصالح ساختماني، صنعت ساخت وساز
Year: 1399
Abstract: بتن در مفهوم وسیع به هر ماده یا ترکیبی که از یک ماده چسبنده با خاصیت سیمانی شدن تشکیل شده باشداطلاق می شود و باگذشت بیش از 170 سال از پیدایش سیمان پرتلند به صورت کنونی از پرکاربردترین مصالح ساختمانی در صنعت ساخت وساز است. ویژگی اصلی بتن، ارزان بودن و در دسترس بودن مواد اولیه آن است. امروزه با پیشرفت علم وفناوری مشخص شده است که صرف توجه به مقاومت به عنوان یک معیار برای طرح بتن برای محیط های مختلف وکاربردهای مختلف نمی تواند جوابگوی مشکلاتی باشد که در درازمدت در سازه های بتنی ایجاد می گردد. همچنین چندسالی است که مسئله دوام بتن در محیط های مختلف آکادمیک و صنعتی مورد توجه قرارگرفته است و به طورکلی تکنولوژی بتن همواره با ترم هایی نظیر کارپذیری و دوام تعریف می گردد. از دیگر سو، مشاهده خرابی هایی با عوامل فیزیکی وشیمیایی در بتن ها باعث شد مهندسان و شیمیدانان به سمت طراحی بتن هایی با ویژگی خاص و بادوام لازم با استفاده ازافزودنی های شیمیایی روی آورده و ازاین رو نویسندگان در این مقاله نیز به بررسی و تحقیق در فرآیند اجرایی و نکات کارگاهی در خصوص پرکاربردترین افزودنی شیمیایی یعنی روان کننده و تعمق در چگونگی عملکرد روان کننده ها و فوق روان کننده ها بر بتن و رسیدن به کاربردهای کارگاهی آنها می پردازند.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3919
Appears in Collections:مهندسی مدیریت ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
60.pdf486.44 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File