مرور بر اساس تاریخ انتشار Cheriet, Farida. ;

Showing results 1 to 1 of 1
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
9783319598765.pdf.jpg2017Image Analysis and RecognitionKarray, Fakhri. ;; Campilho, A. ;; Cheriet, Farida. ;