مرور بر اساس تاریخ انتشار منا عباسی

Showing results 1 to 1 of 1
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
t871113022.pdf.jpg1390تأثیر اینترنت بر رفتار خرید صنعتی در شرکت های کوچک و متوسطمنا عباسی