مرور بر اساس تاریخ انتشار لیلا ملک لو

Showing results 1 to 1 of 1
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
t931173026.pdf.jpg1395سنجش سطح بلوغ سازمان در استفاده از مدل هاي چابك توليد نرم افزارلیلا ملک لو