مرور بر اساس تاریخ انتشار رزیتا صمیم پی

Showing results 1 to 5 of 5
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
t931143037.pdf.jpg1396ارائه چهارچوب مفهومی بکارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان در بهبود روند ساخت پذیری نمونه موردی پروژه ایران مالدکتر احسان سقط فروش; رزیتا صمیم پی
persian32.pdf.jpg1395ارزيابي نياز به مطالعه و بررسي بهبود روند ساخت پذيري پروژه هاي ساخت و ساز كشور )BIM( با استفاده از مدل سازي اطالعات ساختمانرزیتا صمیم پی; احسان سقط فروش
466.pdf.jpg1397ارزیابی پیشنهاد استفاده از مدلسازی اطلاعات ساخت و تکنیک مهندسی ارزش در کاهش مشکلات برنامه زمان بندی و مالی پروژه(مطالعات موردی: نیروگاه سیکل ترکیبی پرند)نعیم پوراکبرثابت; رزیتا صمیم پی
522.pdf.jpg1395برنامه ریزی و طراحی پروژه ها، : پیاده سازی تکنیک مهندسی ارزش به منظور کاهش مشکلات مطالعه موردی مجتمع تجاری آ. بنعیم پوراکبر ثابت; احسان سقط فروش; رزیتا صمیم پی; مهدی علینژاد
55.pdf.jpg1395پياده سازي تكنيك مهندسي ارزش به منظور كاهش مشكلات برنامه‌ريزي و طراحي پروژه ها: مطالعه موردي مجتمع تجاري ا. بنعیم پوراکبر ثابت; احسان سقط فروش; رزیتا صمیم پی; مهدی علینژاد