مرور بر اساس تاریخ انتشار Umeton, Renato. ;

Showing results 1 to 1 of 1
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
9783319729268.pdf.jpg2018Machine Learning, Optimization, and Big DataNicosia, Giuseppe. ;; Pardalos, Panos. ;; Giuffrida, Giovanni. ;; Umeton, Renato. ;